T +34 93 889 33 36  |  M +34 609 832 974  |  info@vuelosengloboaircat.com

BASES SORTEIG REIS 2018

 

TITULARITAT

"Sorteig de vol en globus Reis 2018" és una promoció d'OSONA GLOBUS, S.L. a través de la seva pàgina web www.aircat.cat o www.vuelosengloboaircat.com, amb domicili fiscal a Carrer Jacint Verdaguer, 31 de la localitat de Vic. Les bases del sorteig, es regeixen per les bases legals següents:

 

1.      FINALITAT

Es posa en marxa aquest sorteig amb la finalitat d'incentivar la participació en les seves xarxes socials, així com donar a conèixer els serveis que OSONA GLOBUS SL ofereix a través de la seva pàgina web. Alhora es busca l'increment de seguidors a la seva pàgina de Facebook (www.facebook.com/aircat.cat/)

 

2.     DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

Per participar en el concurs d'un "Sorteig de vol en globus Reis 2018" és necessari:

-Començar a seguir la pàgina www.facebook.com/aircat.cat

-Deixar un comentari en el qual es detalli el nom d'una de les set zones en què fem vols individuals (Barcelona, La Garrotxa, Osona, La Cerdanya, L’empordà, El Valles o el Bages)

Quedaran excloses del sorteig, aquelles persones que, amb els seus comentaris, atemptin contra la moral o l'ordre públic, les que realitzin apologia de la violència i la pornografia. També seran excloses les que insultin a un altre usuaris o marques.

A cada participant que compleixi les condicions, se li assignarà un numero que vindrà donat per l'ordre d'inscripció. OSONA GLOBUS, publicarà un llistat a la seva pàgina de Facebook amb el número amb el qual participarà cada persona, el mateix dia del sorteig. L'elecció del guanyador es realitzarà a través del web random.org, que escollirà un número a l'atzar, el proper dia 07/01/2018

OSONA GLOBUS, avisarà mitjançant missatge privat de Facebook al guanyador i publicarà el nom a les seves xarxes socials

 

3.     ÀMBIT TEMPORAL DEL CONCURS

-         El concurs comença el 25/12/2017 y finalizta el 05/01/2018 a las 23:59.

-         Totes aquelles participacions que entrin després de la data i hora de finalització del concurs, seran anul·lades.

-         El sorteig i la publicació del guanyador es realitzarà el proper 07/01/2018

 

4.     LEGITIMACIÓ PER PARTICIPAR

Podrà participa en aquesta acció, tot usuari major d'edat que accepti el que disposen aquestes Bases i segueixi totes les condicions de la mecànica de participació especificades.

Queden excloses el personal de OSONA GLOBUS, familiars directes dels mateixos, així com els seus treballadors.

 

5.      SELECCIÓ I PREMI

Un cop finalitzat el període de participació OSONA GLOBUS publicarà el nom del guanyador / a en les seves xarxes socials.

El premi consisteix en el regal d'un VOL PREMIUM (valorat en 150 €) per a un adult, segons disponibilitat de vol de OSONA GLOBUS SL, a realitzar abans del 31/12/2018, i sempre dins d'una de les set zones en les que oferim els nostres serveis.

Un cop passada aquesta data, i si no s'ha fet el vol per causes alienes a l'empresa, es perd la capacitat de reclamar el vol.

En cap cas es pot canviar el premi per diners en metàl·lic.

 

6.     COMENTARI DELS USUARIS

Els comentaris publicats a la pestanya de Facebook de Aircat, no seran tractats, ni manipulats, sempre que no siguin difamatoris, ofensius o publicitaris, en aquest cas, OSONA GLOBUS SL es reserva el dret d'eliminar els que defraudin, alterin o inutilitzin el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció.

 

7.     RESERVES I LIMITACIONS

OSONA GLOBUS, SL es reserva el dret d'anul·lar el present sorteig, o de suspendre'l, o bé canviar algunes de les condicions per causes tècniques o de qualsevol altra índole, si per causes alienes a la seva voluntat, no pogués complir amb el normal desenvolupament del mateix, segons el que estableixen les presents Bases.

Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta de les presents bases per part dels participants, comportarà la baixa automàtica dels mateixos.

OSONA GLOBUS SL, no es responsabilitzarà del correcte funcionament del web www.facebook.com/aircat.cat

OSONA GLOBUS SL no guarda cap responsabilitat, ni compensarà als participants si per causa de força major o imperatiu legal, hagués d'anul·lar o suspendre el present concurs, situació que es posaria convenientment en coneixement del públic.

 

8.      CONSIDERACIONS GENERALS

Passats 15 dies de la finalització del concurs, no s'atendrà cap reclamació sobre el mateix.

 

9.      ACCEPTACIÓ DE LES BASES PER ELS PARTICIPANTS

 

La participació en aquest sorteig, implica l'acceptació sense reserves de les presents bases, així com de les decisions que OSONA GLOBUS SL pogués prendre, derivades de la present promoció.

 

 

 

 

 

AIRCAT ES SITUA AL DIA AMB NOVES LLICÈNCIES I TITULACIONS

Aircat Noves titulacions de vol en Globus

El pilot de Aircat Josep Puntí té ara doble llicència o titulació per pilotar globus aerostàtics. Fruit de la cada vegada més freqüent col·laboració amb companyies franceses, Puntí suma ara la llicència francesa a l'espanyola.

El pilot està reconegut pels dos països com a pilot, encara que amb una sola titulació hi hauria prou.

L'empresa fa una aposta per oferir aquest valor afegit. El pilot, a més, també ha obtingut la qualificació d'instructor de pilots de globus, i és un dels pocs pilots de l'Estat espanyol que té l'habilitació de "vol nocturn".

Totes aquestes noves titulacions s'han aconseguit a través de la Federació Francesa de Aerostació durant el 2014. La nova normativa 2015 serà molt rigorosa amb les llicències i autoritzacions d'empreses, ja que s'implantarà a nivell europeu. Aircat, amb un director d'operacions amb doble titulació i instructor, se situa un pas per davant.

Vine a volar amb nosaltres:

 

 

 

 

Formulari de Contacte

Si vols més informació, omple aquest formulari. Serà contestat tan aviat com sigui possible. Si us plau omple tots els camps obligatoris.

Si us plau, escrigui el seu nom
Si us plau, introdueixi el seu número de telèfon
Si us plau, introdueixi la seva adreça de correu electrònic El correu electrònic introduït no és correcte
Si us plau introdueix el teu missatge
Go to top